تازه ترين اطلاعات در باره آزاد شدن خانم طرّه تقى زاده

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

خانم طرّه تقى زاده اهل سارى، که روز ۱۵ فوريه ۲۰۰۹ (۲۷ بهمن ۱۳۸۷) بازداشت شده بود روز ۲۸ فوريه (۱۰ اسفند ۱۳۸۷) به قيد ضمانت آزاد شد. در حال حاضر اطلاع ديگرى در اين زمينه در دسترس نيست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community