ادامه آزارها نسبت به خانواده آقاى بهفر خانجانى

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

اطلاعات تازه اى در مورد حمله آتش افروزان به خانه آقاى بهفر خانجانى در تاريخ ۲۵ فوريه (۷ اسفند ۱٣۸۷)، که جزئیات آن قبلاً گزارش شده بود، به دست آمده است. در روز ۲۵ فوريه، روزى که براى دومين بار در ماه فوريه به خانه آقاى خانجانى کوکتل مولتف پرتاب شد، رئيس اتحاديه خياطان به مغازه خياطى خانم شميل پيراسته، همسر آقاى خانجانى، رفت و نامه اى مبنى بر لغو جواز کسب او را به وى تسليم کرد. مراجعات متعدد خانم پيراسته و آقاى خانجانى به ادارات گوناگون براى لغو اين ابلاغيه هيچ نتيجه اى نداشته و اخيراً به آنها گفته شده است که يا مغازه را تعطيل مى کنند يا مأمورين محل آن را لاک و مهر خواهند کرد. پيش از آن آقاى خانجانى توسط کسانى که خود را ’پيروان امام دوازدهم‘ مى خوانند مورد تهديد تلفنى قرار گرفته بود و از او خواسته بودند که به همراه خانواده اش سمنان را ترک کند والا خانه اش را به همان شکلى که گورستان سمنان به آتش کشيده شد آتش خواهند زد.

در ساعت ۳ بامداد روز اول فوريه ۲۰۰۹ ساختمان سه طبقه اى که محل سکونت آقايان بهفر خانجانى، نجات خانجانى و والدين آنهاست مورد حمله آتش افروزان قرار گرفت. دو کوکتل مولوتف توسط خرابکاران به طرف ديوار خارجى اين ساختمان پرتاب شد که يکى در کنار پنجره اى در طبقه اول افتاد و ديگرى در بالکن طبقه دوم. اعضاى خانواده که با شنيدن صداى انفجار متوجه حادثه شده بودند بلافاصله آتش را خاموش کردند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community