تازه ترين اطلاعات پيرامون وضعيت شش زندانى بهائى در تهران

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در روز دوم مارس (۱۲ اسفند ۱٣۸۷)، همان روزى که «ياران» با خانواده هايشان ملاقات کردند، شش زندانى بهائى ديگر در تهران نيز که روز ۱۴ ژانويه دستگير شده بودند با خانواده هايشان ملاقات کردند. بر اساس اطلاعات واصله خانم ژينوس سبحانى نيز به سلول زندان خانم ها مهوش ثابت و فريبا کمال آبادى طائفى منتقل شده است. آقايان عزيز سمندرى و ديدار رئوفى نيز در يک سلول زندانى هستند و بنا به گزارش های رسیده آقاى پيام اغصانى نيز به همان سلول منتقل شده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community