دستگيرى دو بهائى در يزد

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

روز اول مارس ۱۳۸۷ (۱۱ اسفند ۱۳۸۷) آقايان رستم بهى فر و پيمان روحى به دفتر محلى وزارت اطلاعات در يزد احضار و متعاقباً بازداشت شدند. در حال حاضر اطلاعات ديگرى در اين زمينه در دست نيست. همانطور که قبلا اطلاع داده شده در روز ۱ دسامبر ۲۰۰۸ (۲۱ آذر ۱۳۸۷) منزل آقاى رستم بهى فر مورد بازرسى مأمورين قرار گرفت وآنچه با بهائى بودن ايشان مرتبط بود ضبط شد. چون در موقع بازرسى آقاى بهى فر در خانه نبود مأمورين از خانواده آقاى بهى فر خواستند که وى پس از مراجعت خود را به اداره مربوطه معرفى کند اما آقاى بهى فر به علت نبودن حکمى در اين زمينه از اجراى اين خواسته سر باز زد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community