حمله به منازل سه خانواده بهائى در تنکابن

۲۰ اسفند ۱۳۸۷ (۱۰ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

روز اول مارس ۲۰۰۹ (۱۱ اسفند ۱۳۸۷) خانه هاى آقايان پيام حقيقت، ولى قادری، و رامين قادری، هر سه از بهائیان شهر تنکابن (در استان مازندران) توسط مأموران وزارت اطلاعات که احکامى نيز در دست داشتند مورد بازرسى قرار گرفت. برخى وسائل اين افراد از جمله کامپيوترهاى آنان ضبط شد اما هيچ کدام دستگير نشدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community