اعضای گروه «یاران ایران» با خانواده های خود ملاقات کردند

۱۱ اسفند ۱۳۸۷ (۱ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

يک گزارش تازه حاکى است که به «ياران ايران» در روز ۲۴ فوريه ۲۰۰۹ (۶ اسفند ۱۳۸۷) اجازه ديدار با خانواده هايشان داده شده است. ديدار هفته قبل از آن به مناسبت برخورد با روز تعطيل مذهبى در ايران لغو شده بود. برخلاف ديدارهاى قبلى در روز ۹ فوريه ۲۰۰۹ (۲۱ بهمن ۱۳۸۷) که فقط اجازه ارتباط از پشت ديوار شيشه اى داده شد در اين ملاقات همه زندانيان با خانواده هايشان به طور حضورى ملاقات کردند.