دادستان کل کشور ادعا میکند که گروه «یاران ایران» اتهامات خود را پذیرفته اند!

۱۱ اسفند ۱۳۸۷ (۱ مارس ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در روز ۲۷ فوريه ۲۰۰۹ (۹ اسفند ۱۳۸۷) در پاسخ به اعتراض هاى گسترده بين المللى نسبت به گزارش هاى رسيده دربارۀ وضعيت خطير «ياران ايران»، قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان کل ايران، انتقادهاى اتحاديه اروپا و ايالات متحده را تاکتيک "کهنه" غرب خواند و گفت: «غرب، از جمله آمريکا، با وجودى که اين افراد اتهامات خود را پذيرفته اند، ادعا مى کنند ايران با نقض قوانين حقوق بشرى به سرکوب آنها [بهائيان] پرداخته است.»

راديو فردا، رسانه راديوئى و سايت اينترنتى آن، که در جمهورى چک و شهر واشنگتن در ايالات متحده مستقر هستند، و راديو زمانه، يک رسانه مستقل فارسى زبان که در هلند مستقر است، اين خبر را همراه با اطلاعات مثبتى در باره آئين بهائى منتشر کرده اند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community