آخرین گزارش دربارۀ توزیع فهرست ۳۱ صفحه ای بهائیان شیراز

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

پیرو گزارش اولیه ای که در مورد توزیع فهرست اسامی بهائیان شیراز درج شد، گزارش میشود که اسامی ۴۸۳ تن از شهروندان بهائی در آن فهرست موجود بود و از طریق شورای اصناف در اختیار عموم کسبه قرار گرفت. بهائیان شیراز که نامشان در فهرست درج شده بود کتباً شکایتنامه ای به مراجع دولتی از قبیل فرمانداری، کمیسیون حقوق شهروندی، قوّه قضائیه، نمایندگان مجلس، دادستان شهر، شورای امنیت ملّی ابلاغ نمودند و تقاضای رسیدگی کردند. تا به حال دربارۀ عکس العملی آن مراجع به این اقدام خبری بدست نیامده است.