آخرین گزارش در مورد محکومیت زندانیان همدان

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

پیرو گزارشات قبلی، در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۰۸ (۲۵ اسفند ۱۳۸۶)، حکم دادگاه بر علیه آقایان مظفر ایوبی، پرویز سیفی، شاهرضا عبّاسی، بهروز راشدی ساکن همدان به جرم تبلیغ علیه دولت ایران، در دادگاه تجدید نظر مردود اعلام شد. ولی بعد به دستور رئیس قوۀ قضائیه، آیت الله شاهرودی، رأی دادگاه تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر دیگری ارجاع داده شد که متهمین را به رأی دادگاه اولیه محکوم کرد. حال گزارش رسیده که در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۸ ( ۱۵ مهر ۱۳۸۷)، سه نفر از این شهروندان بهائی، آقایان پرویز سیفی، شاهرضا عبّاسی و بهروز راشدی، هر یک به یکسال حبس تعلیقی بمدت ۵ سال محکوم شده اند و آقای مظفر ایوبی به سه سال تبعید به شهرستان خاش محکوم گردید که بلافاصله به آن محل اعزام شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community