آخرین گزارش در مورد محکومیت خانم رحیمی و خانم حسینی

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

خانم نسرین رحیمی و خانم مهرانگیز حسینی ساکن همدان، که در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) به جرم تبلیغ آئین بهائی دستگیر شده بودند، در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸ (۳ آبان ۱۳۸۷) در دادگاه محاکمه گردیدند و به یک سال زندان محکوم شدند. آنان هنوز روانۀ زندان نشده اند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community