آخرین گزارش در مورد آزادی آقای مسعود عطائیان

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای مسعود عطائیان ساکن قائم شهر که در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۸ (۲۸ آبان ۱۳۸۷)، پس از اینکه منزلش توسط مأمورین وزارت اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت، دستگیر شد، در تاریخ ۱۵ فوریۀ ۲۰۰۹ (۲۷ بهمن ۱۳۸۷) آزاد گردید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community