آخرین گزارش در مورد محکومیت آقای محمد رضا کندی در مازندران

۲۸ بهمن ۱۳۸۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ (۵ دی ۱۳۸۷) دادگاه آقای محمد رضا کندی ساکن ساری تشکیل شد و ایشان به هفت ماه زندان محکوم گردید. آقای کندی این حکم را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داد و هنوز دورۀ اسارت خود را آغاز نکرده است. در تاریخ ۸ آپریل ۲۰۰۸ (۲۰ فروردین ۱۳۸۷) تعدادی از مأمورین اطلاعات مازندران وارد منزل ایشان در شهر کوچک ماهفروزك در نزدیکی ساری شدند و به بازرسی منزل ایشان پرداختند. آنها كامپیوتر شخصی و تعدادی CD و جزوات و كتاب های بهائی را با خود برده و به ایشان اعلام نمودند كه صبح روز بعد خود را به سازمان اطلاعات معرفی نماید. آقای كندی صبح روز ۱۳ آپریل ( ۲۱ فروردین) هنگام ورود به دفتر آن سازمان بازداشت شد و سپس با وثیقه ملكی به ارزش ۵۰ میلیون تومان تا زمان دادرسی آزاد گردید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community