آخرین خبر دربارۀ دستگیری و بازداشت آقای نیما حقار

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ (۹ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در ادامۀ خبر دستگیری آقای نیما حقار در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۷، گزارش میشود که در آن روز سه نفر ایشان را گرفته و با ماشینی بدون نمره و با چشمان بسته به محل بازجوئی بردند و تا زمانیکه ایشان را در سلول انفرادی قرار دادند چشمشان بسته بود. منزل آقای حقار از جمله دوازده منزلی بود که در تاریخ ۲٥ دی ۱۳۸۷ در تهران مورد تفتیش قرار گرفت و منجر به دستگیری ٥ بهائی گردید که آنها نیز هنوز در زندان اوین بسر میبرند. در تاریخ ۱۴ بهمن به همسر و مادر آقای حقار اجازه داده شد که ایشان را ملاقات کنند.

برای اطلاعات بیشر به این صفحه رجوع فرمائید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community