آزادی ۴ شهروند بهائی در قائم شهر به قید ضمانت

۱۵ بهمن ۱۳۸۷ (۳ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

امروز، ۱٥ بهمن ۱۳۸۷، ۴ نفر از بهائیانی که در تاریخ ۲٩ دی ۱۳۸۷ در قائم شهر دستگیر شده بودند، به قید ضمانت آزاد شدند. این افراد عبارتند از خانم فرزانه احمدزاده (فنائیان)، خانم امیلیا فنائیان (دختر فرزانه احمدزاده)، خانم شهناز سعادتی (نوع خواه)، خانم ترانه سنائی (عطائیان).

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community