آخرین خبر دربارۀ آقای مسعود عطائیان در قائم شهر

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای مسعود عطائیان ساکن قائم شهر که بعد از تفتیش منزلش از طرف مأمورین وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۸ آبان ۱٣۸۷ دستگیر شد، برای اولین بار توانسته است که با خانواده خود یکبار ملاقات و ٥ مکالمۀ تلفنی داشته باشد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community