آخرین خبر دربارۀ ٥ بهائی زندانی در تهران

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ (۱ فوریه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای شاهرخ طائف، خانم ژینوس سبحانی، آقای دیدار رئوفی، آقای عزیز سمندری، و آقای پیام اغصانی، که همگی (درحالیکه منازلشان مورد تفتیش واقع شد) در تاریخ ۲٥ دی ۱٣۸۷ دستگیر شدند، در بند ۲۰٩ زندان اوین بسر میبرند. گزارش میشود که این بند تحت کنترل وزارت اطلاعات است و هیچ نهاد دولتی دیگری به آن دسترسی ندارد؛ گاهی زندانیان سیاسی و امنیتی بدون هیچگونه اتهام و بدون حکم دادگاه، ماه ها در سلولهای انفرادی این بند زندانی میشوند. در تاریخ ۲۸ دی، به خانواده های این زندانیان اجازه داده شد که برایشان لباسهای گرم و مقداری پول ببرند. در تاریخ ۳٠ دی خانم سبحانی مکالمۀ تلفنیِ بسیار مختصری با خانواده اش داشت و در تاریخ ۲ بهمن، به آقای سمندری و آقای طائف اجازه داده شد که با خانواده های خود مکالمات مختصری داشته باشند. تا به حال مشخص نشده که آیا آقای رئوفی و آقای اغصانی توانسته اند با خانواده های خود تماس بگیرند یا نه.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community