دستگیری دو بهائی در مشهد

۰۸ بهمن ۱۳۸۷ (۲۷ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۷، به منزل هشت خانوادۀ بهائی در مشهد حمله شد. در این اثنا خانم سیما اشراقی و آقای جلایر وحدت دستگیر و زندانی شدند. بزودی جزئیات بیشتری در مورد این خبر اعلام میشود.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community