اذیت و آزار دانشجویان دانشگاه در ماه اخیر

۰۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در ماه های آبان و آذر دو دانشجوی بهائی از دانشگاه اخراج شدند: خانم ندا کشاورز از دانشگاه فضیلت سمنان، و خانم فریبا تبیانیان از دانشگاه غیر انتفاعی رشت. خانم تبیانیان از حکم اخراج دانشگاه استیناف داد ولی دیوان عدالت اداری استیناف ایشان را مردود دانست.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community