اذیت و آزار محصلین دبیرستانی در ماه اخیر

۰۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در ماه های آبان و آذر ارعاب و آزار دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی افزایش یافت. نمونه هائی از این موارد در شهرهای اصفهان، کرج، شیراز، و طهران گزارش شده است:

• در اصفهان، دانش آموزان، با زور تهدید به اخراج از مدرسه، مجبور شدند به توهین و اهانت های معلم به آئین بهائی گوش کنند و سکوت اختیار نمایند و به توهین های وارده پاسخ نگویند.
• مدیر مدرسه ای در اصفهان به دانش آموزان مسلمان اخطار داد که از معاشرت با دانش آموزان بهائی اجتناب کنند.
• نمونۀ دیگری در اصفهان این بود که صندلی دانش آموزان بهائی را از بقیۀ دانش آموزان جدا نمودند.
• در کرج از ثبت نام یک دانش آموز بهائی به علت عدم شرکت در نماز جماعت خودداری بعمل آمد.
• در شیراز، در دو مورد متفاوت، به دانش آموزان بهائی اخطار داده شد که اگر به تبلیغ آئین بهائی بپردازند از مدرسه اخراج خواهند شد. طبق گزارش رسیده دانش آموز دیگری به علت تبلغ دین بهائی از ثبت نام در مدرسه محروم شد.
• در طهران، یک دانش آموز بهائی به علت قید کلمۀ بهائی در ستون مذهبِ ورقۀ ثبت نام، از دبیرستان اخراج گردید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community