دادگاه، استیناف آقای بدیع الله ابوالفضلی را رد کرد

۰۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

آقای بدیع الله ابوالفضلی از تنکابن (مازندران) در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۷ به جرم «عضو فعال جامعۀ بهائی» ، «تبلیغ بهائیت و اقدام علیه جمهوری اسلام»، و «تبلیغ سری مسلمانان از طریق ارائۀ کتابها و مواد بهائی به آنها» به دو سال زندان محکوم شد. ایشان در تیر ماه سال ۱۳۸۷ در محل کار خود بوسیلۀ یکی از مأمورین وزارت اطلاعات و به دلائل بی اساسی که به شغل ایشان مربوط میشد دستگیر شد و ۲۹ روز در زندان انفرادی بسر برد. در این مدت، هشت بار، با بی حرمتی و فحاشی، از او بازجوئی به عمل آمد. طی بازجوئی، سئوالات بسیاری در مورد نظام اداری بهائی، فعالیتهای بهائی و علاقمندان به این آئین مطرح شد. اولین دادرسی ایشان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۷ در دادگاه تنکابن تشکیل شد و اتهام ایشان (اقدام علیه جمهوری اسلامی) شفاحاً به ایشان ابلاغ شد و اجازه نداشت که اتهام را کتباً دریافت کند. آقای ابوالفضلی همان روز با ارائۀ وثیقه به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان آزاد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community