دو بهائی دیگر در طهران دستگیر شدند

۰۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۷، خانم نگین رضائی، دانشجوئی که برای خرید کتب و مواد درسی دانشگاهی از شیراز به طهران آمده بود، در میان گروهی تظاهر کننده که در اطراف کتابفروشی نزدیک دانشگاه طهران جمع شده بودند، دستگیر شد. دانشجوی دیگری نیز بنام خانم شبنم قضائی که او هم بهائی است و با خانم رضائی همراه بود، دستگیر شد. طبق این گزارش حدود سیصد تظاهر کننده دستگیر شدند که فقط هجده نفر از آنان را به زندان اوین بند ۲۰۹ بردند. (گزارش میشود که این بند تحت کنترل وزارت اطلاعات است و هیچ نهاد دولتی دیگری به آن دسترسی ندارد؛ گاهی زندانیان سیاسی و امنیتی بدون هیچگونه اتهام و بدون حکم دادگاه، ماه ها در سلولهای انفرادی این بند زندانی میشوند.) خانم رضائی یکی از این هجده نفر بوده است. وقتی ایشان به مسئولین تأکید کرد که او بهائی است (و نقشی در تظاهرات نداشته) به او گفته شد که بهائی بودن خود بزرگترین جنایت اوست و او را همراه دیگران در زندان نگاه داشتند. بعد از دو روز به او اجازه داده شد که با خانوادۀ خود تماس بگیرد و به آنها بگوید که برای مدتی در زندان بسر خواهد برد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community