۹ دانشجو از دانشگاه کرمان اخراج شدند

۲۵ دي ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۷، در شهر کرمان، ۹ دانشجوی بهائی – بینا ممتازی، سپهر قدرت، مهنوش دهقان، غزال صادقی، دانیال مطهری، لوا باقی، نیلوفر کنعانی، نسیم معطر، و آرمان روشنی – که همگی در دو سال گذشته در دانشگاه شهید باهنر ثبت نام کرده بودند و در دانشکده¬های مختلفی درس میخواندند، بدون اینکه دلیل آن را بدانند، از دانشگاه اخراج شدند. طبق اظهارات معاونت دانشگاه، سازمان آموزش سنجش کشور به دانشگاه دستور داده بود که از ورود دانشجویان بهائی به دانشگاه، از طریق مسدود کردن حساب انیترنتی آنان جهت جلوگیری از انتخاب دروس و ثبت نام آنلاین برای ترم جدید، خودداری بعمل آید.

این مقطع زمانی دورۀ امتحانات نهائی است و بعضی از دانشجویان اخراجی، بعلت این دستور، از ورود به جلسۀ امتحان محروم شدند. در عین حال، اکثر دانشجویانی که با دانشجویان بهائی همدردی میکنند گفته¬اند که حاضرند برای حمایت از دوستان بهائیشان طومار تهیه کنند، اعتصاب کنند، و یا از حضور خود در جلسۀ امتحان امتناع نمایند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community