اعضای یاران ایران با خانوادۀ خود ملاقات میکنند

۲۲ دي ۱۳۸۷ (۱۱ ژانویه ۲۰۰۹)

آخرین خبرها از ایران

طبق گزارشات اخیر، خانواده های یاران ایران (اعضای هماهنگ کننده امور جامعۀ بهائی ایران) در تاریخ ۱۶دی ۱۳۸۷ با آنان ملاقات داشتند. گزارش داده شده که طی این هفته در دفتر دادستانی از زندانیان انگشت نگاری بعمل آمده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community