صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: نمایندگان خود را در فضایی معنوی آماده می‌کنند

۰۳ آذر ۱۴۰۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱)

مرکز جهانی بهائی - در دو روز گذشته، نمایندگان جوامع بهائی سراسر جهان گروه گروه از اماکن مقدس بهائی مرتبط با زندگی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء بازدید کرده‌اند. این بازدیدها فضایی معنوی برای گردهمایی مخصوص صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء ایجاد و زمینه را برای شروع برنامهٔ رسمی در روز پنجشنبه فراهم کرده‌ است.

تصاویر زیر بازدید نمایندگان از زندان محل محبس حضرت بهاءالله و خانواده‌شان، بیت عبود در عکا جایی که حضرت عبدالبهاء بیش از بیست سال در آن زندگی کردند، خانهٔ حضرت عبدالبهاء در حیفا محل درگذشتشان، و دارالآثار بین‌المللی بهائی را نشان می‌دهند.

 1. 9
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 5
 6. 4
 7. 3
 8. 2
 9. 1
 • شرکت کنندگان در محلی که میرزا مهدی، یکی از پسران حضرت بهاءالله، از نورگیر سقف سقوط کرده و…

 • گروه‌های شرکت‌کنندگان وارد محوطهٔ زندانی می‌شوند که حضرت بهاءالله و سایر تبعیدیان در…

 • شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به قلعه‌ای که حضرت بهاءالله و خانواده‌شان پس از ورود به…

 • شرکت‌کنندگان با احترام، به ورودی ساختمان دارالآثار نزدیک می‌شوند.

 • شرکت‌گنندگان در حال بازدید از ساختمان دارالآثار.

 • گروهی از شرکت‌کنندگان درست پیش از بازدید از ساختمان دارالآثار بین‌المللی بهائی، که…

 • شرکت‌کنندگان این فرصت را دارند که لحظاتی آرام را در عبادت و تفکر در محیط آرام باغ‌های…

 • گروهی از شرکت‌گنندگان در حال نزدیک شدن به ورودی خانهٔ حضرت عبدالبهاء.

 • شرکت‌کنندگان به خانهٔ حضرت عبدالبهاء در حیفا وارد می‌شوند، جایی که ایشان در آخرین…

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community