مقالات وب‌سایت «عالم بهائی» به بررسی مهاجرت و اضطراب اگزیستانسیالیستی می‌پردازند

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰)

مرکز جهانی بهائی - امروز دو مقالۀ جدید در نشریۀ آنلاین عالم بهائی منتشر شده است. این نشریه با توجه به وضعیت بیماری عالم‌گیر کنونی در حال انتشار مجموعه مقالاتی با موضوعات مرتبط با سلامت و پیشرفت نوع بشر است.

«بازاندیشی مهاجرت از منظر جهانی» به بررسی ارتباط میان تحول اجتماعی و حرکت جمعیت‌های انسانی درون مرزها و ورای آن‌ها می‌پردازد. این مقاله به منظور درک عمیق‌تر این پدیدۀ جهانی که در واقع تمام اجتماعات را تحت‌تاثیر قرار داده بر بینش‌هایی از آموزه‌های بهائی و علوم اجتماعی تاکید می‌کند.

در مقاله «نور در تاریکی بود: تأمل بر رشد ناشی از درد و رنج» از منظر دیگری به مفهوم تحول پرداخته شده است. این مقاله به اضطراب اگزیستانسیالیستی، نوعی رنج منحصر به تجربۀ انسانی، می‌پردازد و با بهره‌گیری از میراث غنی معنوی و فلسفی بشر، ارتباط این مسئله را با رشد و توسعۀ فردی بررسی می‌کند.

وب‌سایت نشریهٔ عالم بهائی مجموعه‌ای از جستارهای عمیق و مقالات را در طیفی از موضوعات مورد توجه عموم ارائه می‌کند و نشانگر پیشرفت اندیشه و عمل بهائی و منعکس‌کنندۀ هدف این آئین در جهان است.

با اشتراک در سرویس خبرنامه این وب‌سایت می‌توانید از انتشار مقالات جدید مطلع شوید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community