غلبه بر تعصب از طریق آموزش و پرورش

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)

دهلی نو- جدیدترین قسمت از پادکست‌های سرویس خبری جهانی بهائی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه یک فرایند آموزشی که در صدد شکوفایی استعدادهای بالقوهٔ روح و ذهن انسان است می‌تواند منجر به تحول اجتماعی عمیق شود و در این مورد خاص، بر تعصبات اجتماعی و خرافات ریشه‌دار دربارهٔ زنان غلبه کند.

زنان هندوستان در حال غلبه بر احساسات و تعصباتی هستند که از مشارکت کامل آن‌ها در اجتماع جلوگیری می‌کند. گروهی از زنان جوان در محلهٔ بزرگی از دهلی نو تصمیم گرفته‌اند به جامعه‌شان کمک کنند تا نسبت به زنان در دورهٔ عادت ماهیانه،‌ نگرش و رفتاری متفاوت داشته باشد.

خانم پوجا تیواری (Pooja Tiwari) تسهیلگر این گروه در قالب برنامهٔ «آماده سازی برای اقدام اجتماعی» (PSA)، توضیح می‌دهد که زنانی که دورهٔ قاعدگی‌ را می‌گذرانند «ناپاک» محسوب شده و از جوانب مختلف حیات اجتماع حذف می‌شوند. هرچند این خصیصهٔ فرهنگی هیچ‌گونه اساسی در واقعیت علمی یا معنوی ندارد در ذهن بسیاری از جمعیت محلی نقش بسته است. خانم تیواری توضیح می‌دهد: «وقتی در این مورد گفتگو می‌کردیم یکی از اعضای گروه گفت در طی دوران عادت ماهیانه، ما ‌نمی‌توانیم به معبد برویم؛ نمی‌توانیم به چیزی دست بزنیم؛ نمی‌توانیم از تختخواب استفاده کنیم و باید روی زمین بخوابیم.»

این گروه تصمیم گرفت کمپینی برای آگاه‌سازی و ارتقای فهم دربارهٔ عادت ماهیانه راه‌اندازی کند، فهمی که ریشه در علم و باورهای معنوی داشته باشد.

خانم تیواری توضیح می‌دهد که اعضای گروه پس از مطالعهٔ مطالب علمی دربارهٔ چرخهٔ عادت ماهیانه احساس کردند که لازم است به مردم کمک کنند تا ارزش عادت ماهانهٔ زنان را به عنوان «عنصری مهم در تولد انسان» درک کنند. «این ایده نیز بیان شد که در دوران قاعدگی باید به زنان احترام گذاشت و این که زنان در این دوران به غذاهای سالم و مغذی نیاز دارند.»

«آماده سازی برای اقدام اجتماعی» (PSA) برنامه‌ای الهام گرفته از دیانت بهائی است که در ۱۷ کشور در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه در حال اجراست. این برنامه به جوانان کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از قابلیت‌های علمی و معنوی را در خود پرورش دهند که آن‌ها را قادر می‌سازد به عنوان مروجان بهروزی جوامعشان فعالیت کنند.

  •  این گردهمایی ویژه در ساختمان دار‌التبلیغ بین‌المللی در مرکز جهانی بهائی در ماه…

  در این مصاحبه خانم بهاونا انبارسان (Bhavna Anbarasan)، از اعضای هیئت مشاوران قاره‌ای آسیا همراه با خانم تیواری حضور دارد. خانم تیواری و خانم انبارسان در ماه فوریه، زمانی که در مرکز جهانی بهائی بودند، با سرویس خبری جامعهٔ بهائی صحبت کردند. آن‌ها از جمله افراد حاضر در میان یک گروه ۳۰ نفره از هشت مکان مختلف در سراسر جهان بودند؛ مناطقی که‌ در آنها، یک فرایند مستحکم آموزش و پرورش و جامعه سازی بهائی با مشارکت هزاران و در مواردی ده‌ها هزار نفر به پیش می‌رود. در کانون این تلاش‌ها، ظرفیت‌سازی در جوامع محلی جهت ایجاد تغییر اجتماعی از طریق به کارگیری اصول بهائی در واقعیت اجتماعی قرار دارد، اصولی همچون برابری نوع بشر، هماهنگی علم و دین و برابری زنان و مردان.

  گفتگوهای الهام‌بخش این گردهمایی‌ مرتبط با فرایندی با قدمت چندین دهه‌ است که طی آن جوامع بهائی در همهٔ سطوح، از تودهٔ مردم گرفته تا سطح جهانی، در حال ایجاد فضاهایی برای به اشتراک گذاشتن تجارت و بینش‌های حاصل از جامعه‌سازی بوده‌اند. این گردهمایی نشان می‌داد که چگونه مردم سرتاسر جهان در ارائهٔ بینش‌هایی عمیق مرتبط با آیندهٔ بشریت مشارکت می‌کنند. این جلسه همچنین نشان داد که پیشرفت دانش، به جای محدود بودن به گروه خاصی از نخبگان، حق و مسئولیت هر انسان است.

   
  اخبار جدید
  © 2008 Bahá’í International Community