استرالیا، تنوع و دستیابی به انسجام اجتماعی

۰۸ اسفند ۱۳۹۷ (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)

سیدنی- اصل مشورت بهائی نقشی اساسی در مشارکت در گفتمان‌های اجتماع دارد.

در آخرین پادکست سرویس خبری بهائی، دو نماینده از جامعۀ بهائیان استرالیا درباره نقش مشورت در ایجاد وحدت فکر و عمل و از یادگیری‌های خود در این زمینه سخن می گویند. خانم آیدا واکر (Ida Walker) و خانم ونوس خالصی از دفتر روابط عمومی بهائیان استرالیا، نمایندگان جامعۀ بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا یعنی گفتمان انسجام اجتماعی بوده‌اند.

استرالیا نیز مثل بسیاری از کشورها با این مسئله رو به رو است که چگونه هماهنگی و انسجام را در جمعیتی با تنوع روزافزون نژادی، دینی و فرهنگی ترویج دهد. همزمان با تلاش‌های دولت، رسانه‌ها و سازمان‌های جامعۀ مدنی برای درک بهتر این موضوع، دفتر روابط عمومی بهائیان نیز در فضاهای اجتماعی که موضوع انسجام اجتماعی در سطح ملی مورد بحث قرار می‌گیرد حضور یافته است.

خانم واکر توضیح می‌دهد: «ما بطور جدی تلاش می‌کنیم که در این گفتگوها با دیگران، به زبانی دست یابیم که انگیزه‌بخش وحدت و یگانگی باشد و ما را از بند دوگانگی‌های کاذب و یا پیش‌فرض‌های نادرست درباره یکدیگر آزاد کند.»

خانم خالصی اضافه کرد: «ما از اصل مشورت بهره جستیم تا بتوانیم درمورد برخی واقعیت‌ها پرس و جویی جمعی داشته باشیم. در این تحقیق و پرس جو، دیدگاه ارائه شده از طرف هر فرد به کل جمع تعلق دارد تا از این طریق راه‌های ایجاد انسجام اجتماعی به شکلی دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب توانستیم در شکل‌گیری بدنه‌ای رو به رشد از دانش که برای همه شرکت کنندگان مفید بود نقش داشته باشیم.»

    •  شرکت‌کنندگان در نشست سران مذهبی در سپتامبر ۲۰۱۷ برای بحث و گفتگو در مورد انسجام…

     
    اخبار جدید
    © 2008 Bahá’í International Community