اعضای جدید بیت‌العدل اعظم انتخاب شدند

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۳۰ آوریل ۲۰۱۸)

مرکز جهانی بهائی- نتایج انتخابات ۹ عضو بیت‌العدل اعظم اعلان شده است.
دیروز نمایندگان دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی آرای خود را برای انتخاب اعضای بیت‌العدل به صندوق ریختند.
اعضای انتخاب شده عبارتند از: آقایان پل لمپل، چونگو مالیتونگا، پیمان مهاجر، شهریار رضوی، استفن هال، ایمن روحانی، استفن بیرکلند، خوان فرانچسکو مورا و پراوین ملک.
اعضای انتخاب شده برای دورۀ پنج ساله عضو بیت‌العدل اعظم خواهند بود.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community