عاصمه جهانگیر قهرمان عدالت، میراث شجاعت از خود برجا گذاشت

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ (۱۲ فوریه ۲۰۱۸)

جامعۀ جهانی بهائی، ژنو- جامعۀ جهانی بهائی درگذشت خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و مدافع ستودنی شرافت و حقوق همۀ مردم را تسلیت می‌گوید. وی یکشنبه ۱۱ فوریه، در سن ۶۶ سالگی در لاهور پاکستان درگذشت.

خانم جهانگیر در طول حیاتش به خاطر تعهد دیرینه به حقوق بشر و حقوق زنان بسیار مورد احترام بود. او از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ اعدام‌های فراقضایی، سریع و خودسرانه مشغول کار بود. در دوران فعالیتش، همچنین به عنوان گزارشگر ویژه در زمینۀ آزادی مذهب یا عقیده در سال ۲۰۰۵ نامزد دریافت جایزۀ صلح نوبل شد. او نخستین رئیس زن کانون وکلای دادگاه عالی پاکستان بود.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «عاصمه جهانگیر از زمان فعالیتش به عنوان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ آزادی دین و عقیده، مدافع سرسخت حقوق بهائیان در ایران بود.»

خانم علائی گفت: «او بود که با شجاعت تمام از نامۀ 29 اکتبر 2005 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ایران پرده برداشت. این نامه خواستار شناسایی و تحت نظر گرفتن بهائیان بود. با درگذشت او، بشریت یک الگو و قهرمان حقیقی عدالت را از دست داد.»

پس از درگشت خانم جهانگیر، مردم سراسر دنیا مراتب تقدیر و بزرگداشت نسبت به او را به جای آورده‌اند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community