سمنان: صدور حکم برای خانم شهره اعظمی

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

اخیراً خانم شهره اعظمی (کسائی) ساکن سمنان به ٥ سال زندان محکوم شد. حکم او سپس در دادگاه تجدید نظر به ٨ ماه کاهش یافت. خانم اعظمی توسط ادارۀ اطلاعات سمنان به مدّت ٨ روز مورد بازجویی قرار گرفت.