تبریز: اخراج خانم سولماز شفیع‌منتنق از دانشگاه

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ٢٣ اردیبهشت ١٣٩١ (١٢ مه ٢٠١٢)، خانم سولماز شفیع‌منتنق که در دانشگاه غیرانتفاعی اسوه در تبریز به تحصیل در هنرهای گرافیکی مشغول بود، به خاطر بهائی بودن اخراج شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community