مشهد: دستگیری آقای خشایار تفضلی، آقای شایان تفضلی و آقای سینا اقدسی‌زاده

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

در ٢١ تیر ١٣٩١ (١١ ژوئیه ٢٠١٢)، آقای خشایار تفضلی، آقای شایان تفضلی و آقای سینا اقدسی‌زاده ساکن مشهد پس از بازرسی خانه‌های‌شان دستگیر شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community