اخراج یک دانش آموز از دبیرستان

۱۱ شهريور ۱۳۹۱ (۱ سپتامبر ۲۰۱۲)

در فروردین ۱۳۹۱ (مارس/آوریل ۲۰۱۲)، یک دانش‌آموز بهائی پس از آن که دربارۀ خودداری از شرکت در نماز جماعت مورد بازخواست قرار گرفت، از دبیرستان اخراج شد.

مدیریت مدرسه او را به دفتر حراست مدیریت وزارت آموزش و پرورش فرستاد و او و والدینش در آنجا برای مدت طولانی مورد سؤال قرار گرفتند. سرانجام این دانش‌آموز به مدرسۀ دیگری فرستاده شد. مدیران مدرسۀ تازه هنگام آگاه شدن از دلیل اخراج، از او خواستند مسئله را علنی نکند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community