یورش به خانه های آقایان کمال اکبری و ذات الله دارابی توسط ۱۲ مأمور و ضبط وسایل

۰۲ آذر ۱۳۹۰ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

در ۱۰ آبان ۱۳۹۰ (۱ نوامبر ۲۰۱۱)، ۱۲ مأمور به خانه های آقای کمال اکبری و آقای ذات الله دارابی رفتند و ضمن بدرفتاری با آنها، کتاب ها و مطالب مربوط به آئین بهائی و دیگر وسایل شخصی آنها را با خود بردند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community