گزارش ویژه: محاکمه یاران ایران

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ (۱۵ اوت ۲۰۱۰)

گزارش ويژۂ سرويس خبری جامعۂ جهانی بهائی شامل مقالات و اطلاعاتی در بارۂ مديران زندانی بهائی از زمان دستگيری آنها در سال ۱۳۸۷ تا امروز.

مقدمه
فهرست زمانی رويدادها
نمایه‌ای از زندگی هفت رهبر بهائی
مقاله‌ها و اطلاعات ديگر
بیانیه‌های سازمان ملل
حمایت‌های بین‌المللی
عکس‌ها و منابع

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community