ورود نمايندگان به همايش بين‌المللی بهائی

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ (۲۷ آوریل ۲۰۱۳)

حيفا- اسرائیل

بيش از هزار نمايندۂ منتخب از ۱۵۷ کشور جهان برای شرکت در يازدهمين کانونشن بين‌المللی بهائی به حيفا آمده‌اند.

روند بين‌المللی انتخابات بهائی که از بيش از صدهزار شهر و روستا در اطراف جهان آغاز شده بود روز دوشنبه، زمانی که اين نمايندگان برای انتخاب ۹ عضو بيت‌العدل اعظم، نهاد اداره کنندۂ‌ آئين بهائی، رأی می‌دهند به اوج خود می‌رسد.

بيت‌العدل اعظم نخستين بار ۵۰ سال پيش در سال ۱۹۶۳ انتخاب شد. حضرت بهاءالله در آتارش اين نهاد را موظف به اصلاح امور عالم، ترويج آموزش، صلح و توسعۂ جهانی، تأمين حرمت انسان و مقام دين نموده است. انطباق آموزه‌های بهائی بر نيازهای جامعۂ در حال تحول و وضع قوانين و دستورات در مواردی که در آثار مقدس بهائی نيامده نيز از مسئوليت‌های اين تأسيس است.

اين همايش، که هر پنج‌سال يک‌بار برگزار می‌شود، از بيست‌و نهم آوريل تا دوم مه ادامه خواهد داشت. در کنار انتخاب اعضای بيت‌العدل، مشورت در امور مختلف جامعۂ جهانی بهائی نيز از وظائف اين مجمع است.

شروع اين انتخابات به بيش از يک‌سال قبل باز می‌گردد که بهائيان در سراسر جهان، در همايش‌های ناحيه‌ای، نمايندگانی را برای اعزام به همايش ملی‌کشورشان انتخاب کردند. سپس اين نمايندگان در همايش‌های ملی اعضای محافل روحانی ملی کشور متبوع‌شان را، به روش معمول ساليانه، برگزيدند. اعضای اين محافل ملی‌ هستند که برای انتخاب اعضای بيت‌العدل در همايش بين‌المللی شرکت دارند.

به جز نمايندگان حاضر در اين همايش بيش از چهارصد نفر نيز رأی خودشان را با پست ارسال کرده‌اند.

    • اين هفته نمايندگانی از سراسر جهان برای شرکت در يازدهمين کانوشن بين‌المللی بهائی به حيفا…

     
    اخبار جدید
    © 2008 Bahá’í International Community