1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

در سالگرد دستگیری‌ها، نمایندگان مجلس کانادا نقض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار دادند

 

© 2008 Bahá’í International Community