1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

سندی که پیشرفت تلاش‌های توسعه در سراسر جهان را بررسی می‌کند به چاپ رسید

 

© 2008 Bahá’í International Community