1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

معبد بهائی کلمبیا چون گل می‌شکفد

 

© 2008 Bahá’í International Community