1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

پرده‌برداری از طرح معبد ملی بهائی در روز نوروز

 

© 2008 Bahá’í International Community