1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

رئیس‌جمهور ایرلند بهائیان را تشویق به ادامه فعالیت‌هایشان کرد

 

© 2008 Bahá’í International Community