1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعۀ جهانی بهائی می‌گوید ریشه‌کنی فقر تنها با تحول ساختاری امکان‌پذیر است

 

© 2008 Bahá’í International Community