1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

بررسی خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی در کنفرانس حقوق

 

© 2008 Bahá’í International Community