1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

افزایش جشن‌ها با نزدیک شدن به دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله

 

© 2008 Bahá’í International Community