1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعۀ جهانی بهائی از رئیس جمهور ایران خواست که به سرکوب اقتصادی بهائیان پایان دهد

 

© 2008 Bahá’í International Community