1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

بانک جهانی و رهبران ادیان متعهّد می‌شوند تا به فقر مفرط خاتمه دهند

 

© 2008 Bahá’í International Community