پیشگامی جوانان در توسعه در نشست سازمان ملل متحد

۲۷ تير ۱۳۹۷

در مجموعه‌ای از میزگردهای پرشور و پویا که توسط جامعۀ جهانی بهائی برگزار شد، نمایندگان جوان دربارۀ مسئولیت نسل خود در ساختن جوامعی صلح‌جو و دادگر، و بازتعریف ماهیت رهبری و قدرت مشورت کردند. این نشست‌ها در بستر یکی از کنفرانس‌های بزرگ سالانه سازمان ملل متحد انجام گرفت که از تاریخ ۹ تا ۱۸ ژوئیه برگزار می‌شد.

توجه به موضوع رسانه و دین در هندوستان

۲۱ تير ۱۳۹۷

پوشش موضوع دین توسط رسانه‌ها چگونه می‌تواند به فهم بهتر و ایجاد هماهنگی اجتماعی کمک کند؟ این سؤال در کنار دیگر پرسش‌ها در یک نشست فعال و پویا مطرح شدند که یکی از میزبانان آن جامعۀ بهایی هندوستان بود و روز شنبه در دهلی‌نو برگزار شد. در این نشست، این موضوع مورد توجه قرار ‌گرفت که چگونه رسانه‌ها در اغلب اوقات، ایمان و اعتقاد را تنها با جلوه‌های منفی رفتار دینی مانند خرافات، تعصب، سرکوبگری و محرومیت ارتباط می‌دهند. با موج در حال افزایش تندروی دینی در دهه‌های گذشته، خشونت مذهبی توجه بسیاری را در رسانه‌ها به خود جلب کرده است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community