رئیس‌جمهور ایرلند بهائیان را تشویق به ادامه فعالیت‌هایشان کرد

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ (۱۸ فوریه ۲۰۱۸)

دوبلین- رئیس‌جمهور ایرلند، مایکل دی هیگینز (Michael D. Higgins)، در ضیافتی در منزل خود میزبان حدود پنجاه بهائی از کودک، جوان و بزرگسال بود.

در این جلسه که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله برگزار شده بود، رئیس‌جمهور هیگینز دربارۀ ارتباط خود با جامعۀ بهائی به گرمی توضیحاتی داد و بر تعالیم و اصول دیانت بهائی تأکید کرد.

آقای هیگینز دربارۀ اصل یگانگی بشر گفت: «این وجه مشترک، یعنی "یگانگی" نوع بشر است که در دیانت بهائی جلوه می‌یابد و الهام‌بخش همۀ ماست.»

وی در ادامه گفت: «مهربانی و بخشندگی شما در توجه به افراد آسیب‌دیده و ارتباط با پیروان تمامی ادیان و آنانی که باور دینی ندارند، هم الهام‌بخش و هم قابل‌تقدیر است. گشودن خانه‌هایمان و پذیرفتن آنانی که از حیث زبان، تاریخ، دین، سیاست، دیدگاه، فرهنگ و هویت با ما تفاوت دارند نیاز به سخاوت روح و تلاشی مداوم و از دل و جان دارد.»

در این ضیافت، محفل روحانی ملی ایرلند مجموعه‌ای صحافی شده و نفیس از آثار بهائی به زبان ایرلندی (گلیه) را به رئیس‌جمهور هدیه داد. این ترجمه در دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله و همزمان با تلاش‌ها در سطح کشور برای ترویج زبان ایرلندی انتشار یافته بود.

رئیس‌جمهور هیگینز از هدیۀ جامعۀ بهائی تشکر کرد و آن را «گامی عملی و مثبت» در راستای تلاش‌هایی در سطح ملی خواند.

 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. 2
 6. 1
 • رئیس‌جمهور مایکل دی هیگینز هفتۀ گذشته مهمانی برای نمایندگانی از جامعۀ بهائی ایرلند…

 • رئیس‌جمهور ایرلند در مهمانی که در اقامتگاه رسمی خود برای جامعۀ بهائی برگزار کرده بود…

 • رئیس‌جمهور هیگینز نسخه‌ای از یک کتاب تازه منتشر شده که حاوی دعاهای بهائی به زبان…

 • رئیس‌جمهور ایرلند جمعی از بهائیان این کشور را مورد خطاب قرار می‌دهد

 • رئیس‌جمهور مایکل دی هیگینز به اعضای جامعۀ بهائی در مهمانی دویستمین سالگرد خوش‌آمد…

 •  رئیس‌جمهور مایکل دی هیگینز به اعضای جامعۀ بهائی در مهمانی دویستمین سالگرد…

برندن مکنامارا (Brendan McNamara)، یکی از اعضای محفل روحانی ملی ایرلند نیز در این جلسه سخنرانی داشت و دربارۀ اهداف و تلاش‌های جامعۀ بهائی ایرلند برای ایفای سهم خود در بهبود اجتماع و ساخت جهانی متحد و عادلانه صحبت کرد.

دکتر مک نامارا گفت: «سخنان رئیس‌جمهور هم به عنوان تشویق و هم چالشی برای جامعۀ بهائی محسوب می‌شود تا در تلاش‌هایمان برای زندگی بر اساس اصول متعالی کوتاهی نکنیم.»

رئیس‌جمهور هیگینز در سخنان پایانی خود خطاب به بهائیان ایرلند گفت: «تلاش‌های شما درون جوامع دینی‌تان و در فضای اجتماعی برای توضیح ماهیت و نیازهای آن جوامع و همچنین فعالیت‌های شما برای تقویت و متنوع ساختن فضای اجتماعی همگی نمونه‌هایی از تلاش ضروری برای رفع موانع موجود بر سر راه روابط اجتماعی سالم و بالنده است. مطمئنم که شما به الهام و انگیزه‌بخشی به جوانان ادامه خواهید داد، رشد و قوت آئین بهائی را تضمین خواهید نمود و مردمان را در اینجا و در سراسر دنیا دور هم جمع خواهید کرد.»

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community