دومین عضو هیئت «یاران» آزاد شد

۰۹ آبان ۱۳۹۶ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷)

جامعۀ جهانی بهائی، نیویورک- خانم فریبا کمال‌آبادی، عضو گروه رهبری سابق بهائیان ایران، ده سال حبس ناعادلانه خود را به پایان رساند. او دومین عضو هیئت «یاران» است که آزاد می‌شود.

خانم فریبا کمال‌آبادی، «متخصص روانشناسی رشد»، اگرچه از زنداَن آزاد شده است، ولی ایشان به زندگی در کشوری باز می‌گردد که تبعیض‌ و بی‌عدالتی علیه بهائیان تغییری نیافته است. در میان بسیاری از اشکال ظلم و ستم که وی با آن مواجه است، رویکرد خصمانۀ رسانه‌های دولتی نسبت به جامعه بهائی است. برای وی همچنین، امکان دسترسی به اشتغال در بخش عمومی مسدود و در بخش خصوصی به شدت محدود خواهد بود زیرا او بهائی است و این محدودیتی است که دولت ایران پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ طراحی و اجرا کرده است.

خانم فریبا کمال‌آبادی، ۵۵ ساله، یکی از اعضای هیئت «یاران» بود. این هیئت پس از آنکه مؤسسات بهائی در سال ١٩٨٠ در ایران غیرقانونی اعلام شد، بااطلاع کامل و موافقت مسئولین حکومتی ایران تشکیل شد. نقش این گروه تأمین حداقل نیازهای مادی و روحانی جامعۀ بهائی ایران بود. پنج عضو دیگر این گروه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ (مه ۲۰۰۸) پس از یورش صبحگاهی مأموران به منازلشان دستگیر شدند. خانم مهوش ثابت که دو ماه زودتر، در اسفندماه ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۸) دستگیرشده بود ماه گذشته آزاد شد.

انتظار می‌رود پنج عضو دیگر یاران، آقای جمال‌الدین خانجانی ۸۳ ساله، آقای عفیف نعیمی ۵۵ ساله، آقای سعید رضایی ۵۹ ساله، آقای بهروز توکلی ۶۵ ساله و آقای وحید تیزفهم ۴۳ ساله نیز در ماه‌های آینده با پایان دوران محکومیت خود آزاد شوند.

  1. 2
  2. 1
  • خانم مهوش ثابت (سمت چپ) و خانم فریبا کمال‌آبادی (سمت راست)، هر دو از اعضای گروه «یاران»…

  •  خانم فریبا کمال‌آبادی، پس از تحمل ده سال حبس ناعادلانه از زندان آزاد شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community