«نوری برای عالم»: انتشار فیلمی دربارۀ حضرت بهاءالله

۲۶ مهر ۱۳۹۶ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۷)

مرکز جهانی بهائی- «نوری برای عالم» فیلمی دربارۀ زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله که به دستور بیت‌العدل اعظم ساخته شده است روز گذشته از طریق وب‌سایت رسمی بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله منتشر شد. این فیلم داستان زندگی متعالی حضرت بهاءالله و اثرات تعالیم ایشان بر جوامع مختلف در سراسر دنیا را به تصویر می‌کشد.

«نوری برای عالم» به همۀ زبان‌های سایت دویستمین سالگرد، یعنی انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، روسی، چینی (ساده و سنتی)، هندی، فارسی، عربی و سواحیلی موجود است.

این فیلم ۵۱ دقیقه‌ای را در اینجا می‌توانید تماشا کنید.

  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  • جلسۀ دعا در چادری در مغولستان

  • قلم‌‌نی متعلق به حضرت بهاءالله به همراه نسخه‌ای از یکی از الواح ایشان

  • زنی از جمهوری دموکراتیک کنگو تأثیر تعالیم حضرت بهاءالله را برای جامعۀ خود توصیف می‌کند

  •  نمایی از فیلم «نوری برای عالم» که گروهی از کودکان و جوانان فعال در فعالیت‌های…

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community